Mottagartjänst. Registreringshandling för musslor och ostron

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en livsmedelsföretagare förflyttar ett parti levande tvåskaliga blötdjur, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor mellan produktionsområden, återutläggningsområden eller anläggningar ska en särskild registreringshandling åtfölja partiet, i enlighet med punkten 3 i kapitel I i avsnitt VII i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Nytt registreringsärendet fylls i för varje ny leverans oavsett om leverantören är upptagare, mellanhand, reningsanläggning, leveranscentral eller auktionshall.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa