Rapportering av ny anläggning/ändring av uppgifter om befintlig anläggning för skyddad beteckning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst ska fyllas i av myndigheter som kontrollerar tillverkare av skyddade beteckningar.

För geografiska-, ursprungsbeteckningar och garanterade traditionella specialiteter så ska kontrollmyndigheten kontrollera att produktspecifikationen följs före utsläppande på marknaden. Myndigheten ska vidare underrätta Livsmedelverket namn och adresser för de producenter för vilka de kontrollerar att produktspecifikationerna följs. Inga specifika kontrollnummer delas ut i samband med detta men informationen om företaget publiceras på verkets hemsida. Syftet med rapporteringen är att tillhandahålla information om de företag som tillverkar skyddade beteckningar för att göra kontrollen mer effektiv.   

Kontrollmyndigheten ansvarar för att registreringar av företag som tillverkar en skyddad beteckning, även vid förändring av verksamheten, inkommer till Livsmedelsverket med rättelser. Såväl rapportering om tillverkning av, som rapportering om upphörande av, tillverkning av en skyddad beteckning krävs för att Livsmedelsverket ska kunna hålla anläggningslistorna aktuella.

Läs mer Skyddade beteckningar - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa