Ansökan om undantag från krav på märkning av ägg med producentkod eller annan symbol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om undantag från krav på märkning av ägg med producentkod eller annan symbol enligt förordning (EU) 2023/2465.

 

Läs mer om vad äggproducenter kan behöva tänka på:  Ägg - försäljning (livsmedelsverket.se)

Ansökan är avgiftsbelagd
Livsmedelsverket tar ut en avgift för företagens ansökan om undantag från krav på märkning av ägg med producentkod eller annan symbol, med stöd av 2 kap. 8 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Avgiften är 3 570 kr. Avgiften faktureras när ansökan lämnas in och återbetalas inte. Läs mer: Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet; LIVSFS 2021:8

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa