Anmälan om handelsbeteckning på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som vill saluhålla en art av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur och som saknar fastställd handelsbeteckning, ska enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 1379/2013 anmäla detta till Livsmedelsverket som fastställer en tillfällig beteckning som publiceras på Livsmedelsverkets webbplats. Enligt den förordningen ska sådana beredningsformer som avses i leden a, b, c och e i bilaga 1 till nämnda förordning och erbjuds i dessa former till slutkonsument eller storhushåll omfattas av kraven på en svensk handelsbeteckning. 

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om Handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter (livsmedelsverket.se).

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa