Tilldelning av identifieringsnummer för märkning av ägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna ansökan gäller äggproducenter (ej äggpackerier utan egen äggproduktion) och avser stämpling av ägg enligt bilaga VII, del VI, punkt III. I rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 när det gäller handelsnormerna för ägg och enligt 41 § Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien.

Denna e-tjänst kan även användas vid anmälan om ändringar. 

Läs mer om vad äggproducenter kan behöva tänka på:  Ägg - försäljning (livsmedelsverket.se)

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa