Anmälan av viss tillskottsnäring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillskottsnäring är till för spädbarn äldre än sex månader och bör endast vara en del av en varierad kost. Företag måste anmäla sådan tillskottsnäring som är framställd av hydrolyserade proteiner och sådan tillskottsnäring som innehåller andra ämnen än dem som förtecknas i bilaga II i förordning (EU) 2016/127  till Livsmedelsverket för att få släppa ut sådana livsmedel på marknaden i Sverige. Anmälan ska göras senast när livsmedlet släpps ut på marknaden för första gången. Se 3 § 2 p och 4 § LIVSFS 2022:4. 

Även vissa ändringar av tidigare anmälda livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket senast när livsmedlet, med ändringar, släpps ut på marknaden i Sverige för första gången. Ändringar av den etikett som används för livsmedlet och som enbart avser typsnitt eller färg behöver dock inte anmälas. Se 6 § LIVSFS 2022:4. Denna e-tjänst kan även användas vid anmälan om ändring av redan anmäld produkt.

För mer information om vad företagaren behöver tänka på vad gäller Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa