Anmälan av modersmjölksersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmjölksersättning är det livsmedel som ska kunna täcka hela näringsbehovet hos friska spädbarn som inte ammas fullt under de första månaderna tills de börjar få lämplig tilläggskost. 

Företag måste anmäla modersmjölksersättning till Livsmedelsverket för att få släppa ut sådana livsmedel på marknaden i Sverige. Anmälan ska göras senast när livsmedlet släpps ut på marknaden för första gången. Se 3 § 1 p och 4 § LIVSFS 2022:4. 

vissa ändringar av tidigare anmälda livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket senast när livsmedlet, med ändringar, släpps ut på marknaden i Sverige för första gången. Ändringar av den etikett som används för livsmedlet och som enbart avser typsnitt eller färg behöver dock inte anmälas. Se 6 § LIVSFS 2022:4. Denna e-tjänst kan även användas vid anmälan om ändring av redan anmäld produkt.

 

Läs mer om vad företagaren behöver tänka på vad gäller Modersmjölksersättning.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa