Anmälan av "fri från" livsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Företag ska som huvudregel anmäla "fri från"-livsmedel till Livsmedelsverket. Anmälningskravet omfattar färdigförpackade produkter, avsedda för konsumenter, som är märkta med uppgifter att de är fria från ett eller flera av de allergener som anges i bilaga II för förordningen (EU) nr 1169/2011. Kravet gäller produkter som släpps ut på den svenska marknaden för första gången. Se 14–16 §§ LIVSFS 2014:4. För att ett livsmedel ska få märkas med ett ”fri från”-påstående måste påståendet vara relevant för produktgruppen.

Denna e-tjänst kan även användas vid anmälan om ändring av redan anmäld produkt.

Läs mer om vad företagaren behöver tänka på vad gäller "fri-från"-livsmedelGlutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa