Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Omklassa inför 2024 års kontroll

Från och med nästa år kommer Livsmedelsverket räkna ut tid för inspektioner och revisioner i en ny riskklassningsmodell.  För att det ska bli rätt kontrollfrekvens och kontrolltid för ditt företag behöver du ange aktuella uppgifter. Det gör du genom att svara på frågorna i denna e-tjänst. Vi behöver få in uppgifterna så snart som möjligt.

Vill du veta mer om den nya riskklassningsmodellen och hur kontrollfrekvensen räknas ut? Klicka på länken nedan under Relaterad information. För ytterligare frågor går det bra att mejla till riskklassning2023@slv.se

Klicka på ”Starta e-tjänsten” och följ anvisningarna.

Relaterad information
Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)
Om du vill läsa mer om hur Livsmedelsverket behandlar personuppgifter, se Behandling av personuppgifter på Livsmedelsverket 

Hämta Företagsuppgifter
I etjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mera på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • Eventuellt godkännandenummer
  • Eventuellt certifikat för livsmedelssäkerhet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa